เกี่ยวกับเรา


     บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตถุงกระดาษคราฟท์ชั้นนำในประเทศ เราได้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมถุงกระดาษมาเป็นเวลานาน กว่า 25 ปี โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานาน เราจึงสามารถมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตรงกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและมั่นใจจากลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและบริการ

    เรา สามารถผลิตถุงกระดาษที่มีความหลากหลาย รวมถึงออกแบบและผลิตถุงกระดาษ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละคน เราผลิตถุงกระดาษหลายชั้นในหลายรูปแบบ เช่น ถุงเย็บและถุงพับปะกาว เป็นต้น ถุงกระดาษหลายชั้นกำลังเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมจากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากการมีน้ำหนักเบา ความแข็งแรงการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    สินค้าของเรา ได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหรรม ได้แก่ อุตสาหรรมแป้งมันสำปะหลัง อาหาร อาหารสัตว์ ซีเมนต์ผลและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยคำนึงถึงการใช้งานและความเหมาะสม