กระบวนการผลิตและการจัดเก็บ


           กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาของเรา ประกอบไปด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย พนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ รวมไปถึง ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า เรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมต่อสังคม เราจึงไม่เพียงแต่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เรายังมีระบบการจัดการทางสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของเราอีกด้วย