สินค้า
ถุงกระดาษพับปะหัวท้าย
ปะกาว 2 ด้าน พร้อมวาล์ว
สินค้าตัวอย่าง
ถุงกระดาษพับก้นเปิดปาก
พับก้น 1 ด้าน
สินค้าตัวอย่าง
ถุงกระดาษเย็บใส่วาล์ว
เย็บ 2 ด้าน ใส่วาล์ว
สินค้าตัวอย่าง
ถุงกระดาษเย็บเปิดปาก
เย็บ 1 ด้าน
สินค้าตัวอย่าง